Európsky týždeň redukcie odpadu

16.-24.11.2024

Je najväčšou kampaňou na zvýšenie povedomia o predchádzaní vzniku odpadu v Európe.
V roku 2024 je hlavnou témou potravinový odpad.

Ďaľšie informácie

Deň 30. marec bol vyhlásený za

Medzinárodný deň nulového odpadu

Vyzýva na rozumné nakladanie s odpadom, minimalizovanie či predchádzanie jeho vzniku.

Ďaľšie informácie

Štúdie a legislatíva

Naša legislatíva

Predchádzanie vzniku odpadov je zadefinované v slovenskej legislatíve
v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďaľšie informácie

Galéria príkladov z praxe

Vaše inšpirácie

Aj vaše nápady či inšpirácie môžu pomôcť nám všetkým.
Napíšte nám a radi zverejníme aj ten váš projekt.

Vstúpte

Úvod k téme PVO

Predchádzanie vzniku odpadu (PVO) je základom hierarchie odpadového hospodárstva. Určuje poradie, ktoré sa má uplatňovať pri nakladaní s odpadmi, a je ukotvené v našej legislatíve v zákone o odpadoch. Úroveň PVO je na prvom mieste, a až za ňou sú opätovné použitie, recyklácia a iné zhodnocovanie odpadov.

 • Predchádzanie vzniku odpadov
 • Príprava na opätovné použitie
 • Recyklácia
 • Iné zhodnotenie
 • Zneškodnenie
Zistiť viac
ČO JE PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU?

Ako na to?

Príklady opatrení pre predchádzanie vzniku odpadu.

 1. Podpora výskumu a vývoja v oblasti dosahovania čistejších výrobkov a technológií a výrobkov a technológií, z ktorých je menej odpadu, a šírenie a používanie výsledkov takéhoto výskumu a vývoja.
 2. Využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia a poskytovanie informácií zameraných na širokú verejnosť alebo konkrétnu skupinu spotrebiteľov.
 3. Podpora ekodizajnu (systematické začleňovanie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobkov s cieľom zlepšiť environmentálnu výkonnosť výrobku počas jeho celého životného cyklu).
(Viac príkladov opatrení na úrovni štátu je možné nájsť v prílohe č. 4 k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 1. Podpora vratných/opakovane použiteľných pohárov na spoločenských podujatiach v obci/meste.
 2. Zriadenie priestoru na odovzdávanie funkčných vecí, ktorých sa chce majiteľ zbaviť (niečo ako Centrum opätovného využitia) a záujemcovia si ich môžu zobrať.
 3. Podpora podujatí zameraných na darovanie/výmenu/predaj nepotrebných vecí.
 4. Osveta obyvateľov.
 5. Zabezpečenie vhodných podmienok pre minimalizáciu odpadov ukladaných na skládky (napr. vhodná infraštruktúra triedeného zberu odpadov).
 1. Používanie prateľných textílií na utieranie nečistôt v prevádzke namiesto jednorazových utierok.
 2. Opatrenia podporujúce efektivitu využívania primárnych zdrojov vo výrobe.
 3. Zabezpečenie využitia vedľajších produktov z výroby.
 1. Nakupovanie odolnejších a trvácnejších výrobkov.
 2. Používanie vlastných trvácnych tašiek alebo obalov pri nákupoch.
 3. Kompostovanie biologicky rozložiteľného materiálu/odpadu namiesto jeho vyhodenia do zmesového komunálneho odpadu alebo uloženia do kontajnera pre zber bioodpadu.
 4. Zabezpečenie ďalšieho využitia vecí, ktoré už nepotrebujeme, formou predaja alebo darovania, nech ešte poslúžia iným ľuďom (internetový bazár, second-hand, centrá opätovného použitia, susedské burzy, charita, swap akcie, a pod.)
chart
Čo sa u nás deje

BEZodpadové novinky

Európsky týždeň redukcie odpadu 16.-24.11.2024

Európsky týždeň redukcie odpadu (European Week for Waste Reduction - EWWR) povzbudzuje všetkých Európanov k tomu, aby počas jedného novembrového týždňa uskutočnili aktivity na zvýšenie povedomia o trvalo udržateľných zdrojoch a odpadovom hospodárstve.

Európsky týždeň redukcie odpadu 18.-26.11.2023

Európsky týždeň redukcie odpadu (European Week for Waste Reduction - EWWR) povzbudzuje všetkých Európanov k tomu, aby počas jedného novembrového týždňa uskutočnili aktivity na zvýšenie povedomia o trvalo udržateľných zdrojoch a odpadovom hospodárstve.

"Neprodukovať odpad začína u každého doma v kuchyni, v kúpeľni či v šatníku pred zrkadlom. Možno je to ťažšie, ako ísť v sobotu na brigádu a zbierať odpad v mieste, v ktorom žijeme, či kopiť recyklovateľný papier a triediť odpad. Treba aj nechcieť, a to nechcenie nám ľuďom ide veľmi ťažko..."

Konferencie Predchádzanie vzniku odpadov 2021 a 2023

Videozáznam z konferencie PVO 2023 si môžete pozrieť na YouTube kanáli Slovenskej agentúry životného prostredia.

Videozáznam z konferencie PVO 2021 si môžete pozrieť na YouTube kanáli Slovenskej agentúry životného prostredia.

Zverejníme aj vaše príklady z praxe
pri predchádzaní vzniku odpadu

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo